Vaikų maitinimas

Mieli tėveliai, norime priminti, kad vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintą Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kurio nauja redakcija su pakeitimais įsigaliojo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ valgiaraščiai:
15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai ankstyvojo amžiaus vaikams Valgiarastis 1-3
15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai 4-6 metų vaikams Valgiarastis 4-7

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties stebėsenos žurnalas

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-09-01