Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1 Jūratė Liutkuvienė Direktorė Aukštasis universitetinis Vadybos magistro laipsnis, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
2 Jolanta Diana Bunevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, logopedė; Aukštasis universitetinis Vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija
3  Vita Tkačiovienė  Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis universitetinis  Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
4 Danutė Mozūrienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
5 Nijolė Muzikevičienė Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
6 Vilija Navickienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
7 Ramunė Petraškienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
8 Loreta Radzevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštasis universitetinis Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
9 Vilma Rudaitienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
10 Dalė Staniulionienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
11 Rita Balaikienė Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
12 Ingrida Valūnienė Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis universitetinis Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija
13 Sonata Lažauninkienė Logopedė Aukštasis
universitetinis
Mokytojo
kvalifikacinė kategorija
14 Linutė Vitkauskienė Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis
neuniversitetinis
Vyresniojo mokytojo
kvalifikacinė kategorija
15 Sandra Janauskienė Lopšelio-darželio auklėtoja Aukštasis
neuniversitetinis
Auklėtojo kvalifikacinė kategorija
16 Lijana Žukauskaitė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
17 Marytė Janušauskienė Lopšelio-darželio auklėtoja Specialusis vidurinis Vyresniojo auklėtojo  kvalifikacinė kategorija
18 Valė Gustaitienė Meninio ugdymo pedagogė,

lopšelio-darželio auklėtoja

  Vyresniojo mokytojo kategorija,

Auklėtojo kvalifikacinė kategorija

Kiti darbuotojai
Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos
19 Rugilė Česnavičienė        Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
20 Vida Bukevičienė Buhalterė
21 Juozas Simanaitis Darbininkas
22 Janina Gribauskienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
23 Vykdoma atranka Raštvedė
24 Daiva Marčiulionienė Valytoja
25 Nijolė Klimienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
26 Inga Baronienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
27 Eglė Sinkevičienė
Sandėlininkė
28 Laima Mikušauskienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
29 Algis Zadavičius Ūkvedys
30 Galina Prūsaitienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
31 Nijolė Priachina Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
32 Liuba Vitkauskienė
Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
33 Laima Gelbūdienė Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja
34 Rūta Švedienė Darbininkė

Pedagogų ir kitų lopšelio-darželio darbuotojų kontaktai: tel. (8 319) 52 300, el. paštas  gintarelis@prienai.lt

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-10-02