Lygios galimybės

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

VIDINĖ LYGIŲ GALIMYBIŲ STRATEGIJA IR VEIKSMŲ PLANAS

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ lygių galimybių analizė (diagnostika)