Atestacijos komisija

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

2018–2019 M. M. (2019–2020 M. M.)

Komisijos pirmininkė Jūratė Liutkuvienė – direktorė.

Komisijos sekretorė Lijana Žukauskaitė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

Renata Pavlavičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Milda Stankūnaitė – lopšelio-darželio tarybos atstovė;
Ramunė Petraškienė – vyresn. lopšelio-darželio auklėtoja, lopšelio-darželio tarybos atstovė;
Loreta Radzevičienė – auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytojų tarybos atstovė;
Jolanta Diana Bunevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė.

***

Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

prioritetai 2020-2022

***

Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo rekomendacijos dėl skirtingas kvalifikacines kategorijas turinčių Prienų rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos:
1) įsakymas dėl rekomendacijų;
2) rekomendacijos.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-09-01

___________________________________________________________________________________

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

2017–2018 M. M.

Komisijos pirmininkė Jūratė Liutkuvienė – direktorė.

Komisijos sekretorė Lijana Žukauskaitė – vyresnioji auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

Renata Pavlavičienė – Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Milda Stankūnaitė – darželio tarybos atstovė;

Ramunė Petraškienė – vyresn. auklėtoja, darželio tarybos atstovė;

Loreta Radzevičienė – auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytojų tarybos atstovė;

Jolanta Diana Bunevičienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė.

__________________________________________________________________________________

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

2016-2017 M. M.

Komisijos pirmininkė Jolanta Diana Bunevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos sekretorė Lijana Žukauskaitė – vyresnioji auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.

Nariai:

Daiva Keblienė-Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė,

Ieva Šalčiuvienė-darželio tarybos atstovė,

Ramunė Petraškienė-vyresn. auklėtoja, darželio tarybos atstovė,

Nijolė Muzikevičienė-vyresn. auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė,

Loreta Radzevičienė-auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytojų

tarybos atstovė.