Įstaigos taryba

Įsakymas dėl Lopšelio-darželio tarybos nuostatų patvirtinimo

Lopšelio-darželio tarybos nuostatai

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

2019–2020 M. M.

Milda Stankūnaitė – ugdytinio mama, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

Eglė Zaščiurinskienė – ugdytinių mama, lopšelio-darželio tarybos sekretorė

Lina Skurdelienė – ugdytinio mama

Ramunė Petraškienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Danutė Mozūrienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Vilija Navickienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Janina Gribauskienė – lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

2018–2019 M. M.

Milda Stankūnaitė – ugdytinio mama, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

Eglė Zaščiurinskienė – ugdytinių mama, lopšelio-darželio tarybos sekretorė

Lina Skurdelienė – ugdytinio mama

Ramunė Petraškienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Danutė Mozūrienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Vilija Navickienė – vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja

Janina Gribauskienė – lopšelio-darželio auklėtojo padėjėja

(Lopšelio-darželio taryba papildyta 2018 metais)

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

2017–2018 M. M.

Milda Stankūnaitė – ugdytinio mama, lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

Ramunė Petraškienė – vyresnioji auklėtoja, lopšelio-darželio tarybos sekretorė

Ieva Šalčiuvienė – ugdytinio mama

Inga Barzdaitytė – ugdytinio mama

Vilija Navickienė – vyresnioji auklėtoja

Janina Gribauskienė – auklėtojos padėjėja

PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

DARŽELIO TARYBA

2016-2017 M. M.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolanta Diana Bunevičienė-sekretorė

Darželio tarybos pirmininkė Ieva Šalčiuvienė-ugdytinio mama

Milda Stankūnaitė-ugdytinio mama

Inga Barzdaitytė-ugdytinio mama

Ramunė Petraškienė-vyresnioji auklėtoja

Vilija Navickienė-vyresnioji auklėtoja

Janina Gribauskienė-auklėtojos padėjėja.

Informacija atnaujinta 2019-09-02