Veiklos dokumentai

ĮSTAIGOS NUOSTATAI
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatai

ĮSTAIGOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

METINIAI VEIKLOS PLANAI

Veiklos planas 2020–2021 m. m.

Veiklos planas 2019–2020 m. m.
Veiklos planas 2018–2019 m. m.
Veiklos planas 2017–2018 m. m.
Veiklos planas 2016–2017 m. m.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS
Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ,,Vaivorykštė“. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

ĮSTAIGOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2018
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2007 (atnaujinama)

DARBO UŽMOKESČIO SISTEMA

Darbo apmokėjimo sistema_2020

Darbo apmokėjimo sistema_2019
Darbo užmokesčio sistema 2017

ĮSTAIGOS VADOVO METINĖS UŽDUOTYS IR VEIKLOS ATASKAITOS
J_Liutkuvienes_ataskaita_2019_uzduotys_2020

Įstaigos vadovo veiklos ataskaita už 2018 metus
Įstaigos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita  T1-67+Priedas

2019 metų vadovo veiklos užduotys
2018 metų vadovo veiklos užduotys

PATVIRTINTI TVARKŲ APRAŠAI IR TVARKOS
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo darželyje taisyklės
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-09-01