1,2 % parama įstaigai

2020

Visi Lietuvos gyventojai iki gegužės 1 d. gali skirti 1,2%* gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mūsų Prienų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“. Skirdami 1,2%* Jūs padedate sukurti jaukesnes ir kokybiškesnes ugdymo(-si) sąlygas įstaigos vaikučiams, nes Jūsų dėka galime toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą.
*Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams yra galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.).

1,2% GPM galite skirti užpildydami formą

N a u d o j a n t i s  e l e k t r o n i n e  b a n k i n i n k y s t e

 Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės per elektroininio deklaravimo sistemos svetainę

Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę

  • Pasirinkite dešinėje lango pusėje esančią skiltį „Paramos skyrimas“.
  • Lango apačioje pamatysite FR0512 „Formą pildymui“. Pasirinkite mėlyną ikoną „pildyti formą tiesiogiai portale“.

  • Užpildykite formą.

U ž p i l d ę  f o r m ą  r a š t u

  • Atsispausdinkite formą FR0512 formą.
  • Užpildykite formą nurodydami savo duomenis ir Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ rekvizitus.
  • Pristatykite šią formą į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI).

SVARBU: Popierinis prašymas (forma FR0512) pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams gali būti teikiamas iki 2022 metų. Nuo 2022 metų prašymai bus priimami tik e. būdu.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
5 Mokestinis laikotarpis – 2019
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190213141
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

 

J e i  n o r ė t u m ė t e  s k i r t i  1,2%  n a u d o d a m i e s i   VMI  m o b i l i ą j a  p r o g r a m ė l e:

1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Jei turite papildomų klausimų, būtinai kreipkitės į mus el. paštu gintarelis@prienai.lt

Nuoširdžiai, lopšelio-darželio bendruomenės vardu, direktorė Jūratė Liutkuvienė

 __________________________________________________________________________________________

2019

Nuoširdžiai dėkodama visiems, skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 procentus mūsų Lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ už 2017 metus, kviečiu Jus ir Jūsų dirbančius  artimuosius paremti darželį ir šiais metais pervesti 1 ar 2 procentus nuo per 2018 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Skirdami 2 procentus Jūs padedate sukurti jaukesnes ir kokybiškesnes ugdymo(-si) sąlygas įstaigos vaikučiams, nes Jūsų dėka galime toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą.

Jei norėtumėte skirti 1-2 proc. internetu:

1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.3 formą tiesiogiai EDS portale.
5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:
5 Mokestinis laikotarpis – 2018
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190213141
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2,00
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2021 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Jei norėtumėte skirti 2% naudojantis VMI mobiliąja programėle:

1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Jei turite papildomų klausimų būtinai kreipkitės į mus el. paštu gintarelis@prienai.lt

Nuoširdžiai, lopšelio-darželio bendruomenės vardu, direktorė Jūratė Liutkuvienė

____________________________________________________________________________________________

2018

„Dosnumas yra tai, kas toliau skatina davimą. Kiekvieną dieną gyvenimas mums suteikia šimtus progų būti dosniems. Kai tai tampa gyvenimo būdu, mes galime sau ir kitiems sukurti gerumo pasaulį“ (mokslininkai J. Marshalas ir J. Suttie).

Nuoširdžiai dėkodama visiems, skyrusiems gyventojų pajamų mokesčio 2 procentus mūsų Lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“ už 2016 metus, kviečiu Jus ir dirbančius Jūsų artimuosius paremti darželį ir šiais metais pervesti 1 ar 2 procentus nuo per 2017 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Skirdami 2 procentus Jūs padedate sukurti jaukesnes ir kokybiškesnes ugdymo(-si) sąlygas įstaigos vaikučiams.

Nuoširdžiai,
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“
direktorė Jūratė Liutkuvienė

________________________________________________________________________________________________

2017

2% dalies Jūsų pajamų mokesčio, patenkančio į valstybės biudžetą, gali būti skirti lopšeliui–darželiui, Jums nepatiriant jokių finansinių nuostolių. Parama–mums labai svarbi ir būtų tikslingai panaudojama atsižvelgiant į Jūsų pasiūlymus bei  kuriant palankias ugdymo(si) aplinkas.

Jums nutarus 2%  savo pajamų mokesčio dalį  skirti lopšeliui–darželiui, reikia užpildyti specialią formą FR0512 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Specialią prašymo formą bei instrukcijas galima gauti Valstybiniame mokesčių inspekcijos padalinyje bei internetu. Svetainės adresas www.vmi.lt

                                                                                              Dėkojame Jums už Jūsų gerumą.

______________________________________________________________________________________________

2 proc. panaudojimo ataskaita 2018 m.

2 proc. panaudojimo ataskaita 2017 m.

2 proc. panaudojimo ataskaita 2016 m.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-27