Projektai

  1. Darželis pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir priėmė iššūkį dalyvauti „Sveikatiados“ projekte.
  2. Lopšelis-darželis dalyvauja Europos lėšomis finansuojamoje programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.
  3. Lopšelyje-darželyje įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
  4. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nuo 2001 metų dalyvauja Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ projekte.

Informacija bus papildyta