Meninio ugdymo pedagogės

Linutė Vitkauskienė – Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ meninio ugdymo pedagogė

Valė Gustaitienė – Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyriaus meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogės dirba pagal direktoriaus patvirtintą darbo grafiką.

Tel. (8 319) 52 300.