Pareigybių sąrašas ir pareigybių aprašymai

 1. Direktorius
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 3. Ūkvedys
 4. Raštvedys
 5. Buhalteris
 6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 7. Lopšelio-darželio auklėtojas
 8. Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas
 9. Logopedas
 10. Meninio ugdymo pedagogas
 11. Vaikų slaugytojas
 12. Sandėlininkas
 13. Valytojas
 14. Darbininkas

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-10-04