Psichologo paslaugos

Psichologas:

 • Tai žmogus, kuris konsultuoja, su kuriuo galima pasikalbėti ir kartu ieškoti problemos sprendimo būdų;
 • Padeda ugdytiniui geriau jaustis, elgtis, mokytis, pasitikėti savimi.

Psichologinė pagalba darželyje teikiama, kai:

 • Prašo vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • Prašo darbuotojai, gavę tėvų (globėjų) sutikimą;
 • Kreipiasi kitų institucijų atstovai, rūpindamiesi vaiko problemomis;

 Psichologo darbui su vaiku reikalingas tėvų (globėjų) sutikimas.

Rekomenduojame kreiptis į psichologą, kai:

 • Staiga pasikeičia vaiko elgesys;
 • Pasikeičia vaiko emocinė savijauta (pvz. tampa neįprastai liūdnas, nenorintis bendrauti, irzlus, išsigandęs, verkia ir pan.)
 • Vaikas konfliktuoja su draugais, sesėmis/broliais, tėvais, mokytojais ir patiria bendravimo sunkumų;
 • Vaikas išgyvena krizinius – traumuojančius įvykius (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • Kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai);
 • Vaikas nebesidomi anksčiau patikusiais dalykais;
 • Patiriate vaiko auklėjimo sunkumų;
 • Vaikas neįprastai daugiau nori būti namuose, nesusitinka su draugais;
 • Jums rekomenduoja kiti specialistai kreiptis psichologo pagalbos;
 • Jus neramina kitas su vaiku susijęs dalykas.

Esant psichologinės pagalbos poreikiui kreiptis el. paštu: bendinskaite.gintare@gmail.com arba į grupės auklėtoją.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-02