MOKYTOJŲ DIENOS PROGA – KVAPNI EDUKACIJA

Tarptautinės mokytojų dienos proga Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pedagogams kelių atokvėpio valandų šventinėje popietėje linkėta išminties, kūrybos, savitarpio supratimo ir meilės tam, kas įprasmina pedagogo pašaukimą. Stebėdamos ekrane fotonuotraukas pedagogės prisiminė darželio 30-mečio akimirkas. Darželio dovana pedagogams – kvapni ir energetiškai emocionali edukacija, kurios metu edukatorė Agnė suteikė žinių apie natūralius energetinius akmenis, aromaterapiją, eterinius aliejus, džiovintus augalus ir padovanojo puošnius rankų darbo kūno aliejus. Energetiniai natūralūs kristalai, kvapnūs ekologiški eteriniai aliejai, šiltos emocijos ir pačių pedagogų rankų darbas pagimdė originalias, vieną už kitą gražesnes, kvepiančias apyrankes ir atgaivą sielai.

Direktorė

SVEIKINAME LINUTĘ VITKAUSKIENĘ – METŲ MOKYTOJĄ

Džiaugiamės, kad Tarptautinės mokytojų dienos proga Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko padėka ir vardiniu rašikliu apdovanota Prienų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ meninio ugdymo pedagogė Linutė Vitkauskienė, profesionali, aktyvi ir kolegiška pedagogė. Sveikiname, aukštų siekių.

„Gintarėlio“ kolektyvas

PASAKŲ IŠŠŪKIS

Prienų lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ dalyvavo iniciatyvoje ,,Pasakų iššūkis 2019″. Šio iššūkio organizatorė Akvilė Sadauskienė, sumanymo ,,Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų autorė ir vadovė.

SVARBU!

Gerb. tėveliai, prašome susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimais:

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovės gegužės 9 d. Vytauto Didžiojo universitete dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijos vaikų darželyje 2019“.

Sveikinimo žodį tarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Jankauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo tendencijas Europoje, inovacijas ir perspektyvas apžvelgė Paulas Lesemanas, Olandijos Utrechto universiteto profesorius, psichologas ir lingvistas, buvęs Europos Komisijos patarėjas ankstyvojo vaikų ugdymo klausimais. Vilniaus universiteto prof. Valentina Dagienė pristatė, kaip ugdyti darželinukų ir priešmokyklinukų informatinį, inžinerinį mąstymą. Vytauto Didžiojo universiteto prof. Ona Monkevičienė pristatė tyrimą, kurį atliko kartu su mokslininkų komanda apie jau šiuo metu diegiamas inovacijas Lietuvos vaikų darželiuose. Gausiai susirinkę konferencijos dalyviai intensyviai dirbo darbo grupėse vyko refleksija.

Direktorė

UGDYTINIAI PARODĖ TĖVELIAMS, KĄ IŠMOKO ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMUOSE

Balandžio 30 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais anglų kalbos būrelio parodomasis  užsiėmimas kartu su tėveliais.
Alytuje įkurto Vaiko ir mamos dienos centro KUTIS mokytoja Rasa visus mokslo metus Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams sėkmingai vedė anglų kalbos užsiėmimus pagal KUČIO įkūrėjos ir vadovės Rimantės sukurtą anglų kalbos metodinę priemonę. Džiaugiamės, kad ir vaikai, ir tėveliai liko patenkinti įdomiu anglų kalbos ugdymu. Visiems vaikams įteikti anglų kalbos mokymosi kurso baigimo sertifikatai. Registracija į anglų kalbos būrelius vyks rugsėjo mėnesį.

 

„RID RIDO MARGUČIAI“

Balandžio 26 d. Prienų lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ vyko tradicinė Velykų šventė ,,Rid rido margučiai“.
Visus šventės dalyvius grupėse aplankė Velykė (vyresn. lopšelio-darželio auklėtoja Vilma Rudaitienė) ir kiškutis (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Radzevičienė) su pilnais krepšeliai dovanų. Velykė ir kiškutis pasveikino ugdytinius su švente ir palinkėjo būti sveikiems, stipriems ir tokiems gražiems kaip Velykų margučiai bei supažindino su Velykų simbolio – margučio reikšme Velykų šventei. Visi drauge minė mįsles, žaidė tradicinius lietuvių liaudies žaidimus bei rideno margučius. Kiškutis ir Velykė pagyrė vaikus, kad šie buvo aktyvūs, linksmi, dainavo ir šoko, mokėjo daug eilėraščių. Todėl atsisveikindami palinkėjo geros nuotaikos ir padalino dovanėles.

Daugiau nuotraukų galerijoje.

Vyresnioji lopšelio-darželio auklėtoja Vilma Rudaitienė

PASAULINĖS SVEIKATOS DIENOS PAMINĖJIMAS

  Būdami asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariais linksmai paminėjome Pasaulinę sveikatos dieną ir dalyvavome Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ organizuotame flashmob’e,  mankštoje  „Laikas keltis“. Į rytinę veiklą įsitraukė ugdytiniai, pedagogės, aptarnaujantis personalas. Taip paskatinome visą darželio bendruomenę sveikatintis ir atkreipti dėmesį į sveikatos saugojimą.

Daugiau nuotraukų galerijoje.

Administracija

KURIAME PILĮ GEDIMINUI

Vasario – kovo mėnesiais Prienų lopšelio darželio „Gintarėlis” „Pelėdžiukų” grupės vyresniosios lopšelio-darželio auklėtojos Vilija Navickienė ir Danutė Mozūrienė, grupės ugdytiniai ir jų tėveliai dalyvavo respublikiniame kūrybinės – pažintinės veiklos projekte „Kuriame pilį Gediminui“. Šio projekto tikslas – aktyvinti vaikų kūrybiškumą, skatinant Gedimino pilies kūrybai panaudoti antrines bei gamtines žaliavas, skatinti patirti kūrinio atradimo džiaugsmą, ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo savybes.

Daugiau nuotraukų galerijoje.

Administracija