DARŽELIS DALYVAUJA SVEIKATIADOS PROJEKTE

Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ ir Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrius priėmė iššūkį 2019-2020 m.m. dalyvauti projekte „Sveikatiada“ – ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte, suteiksiančiam vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Lopšelio-darželio auklėtojos kartu su darželio bendruomene organizuos vaikams įdomius ir patrauklius renginius, kurių metu ugdytiniai plės savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Dalyvauti veiklose bus kviečiami ne vien ugdytiniai, bet ir pedagogai, administracijos darbuotojai bei ugdytinių tėvai. Visa informacija apie projekto veiklas pažadame dalintis su Jumis!

Direktorė Jūratė Liutkuvienė